Članice Feniksa, udruge za zaštitu djece, mladih i obitelji, Marija Hrtica i Bojana Čengija održale su predavanje i oglednu radionicu na temu „Teorije izbora“ i „JA poruka“ u petak, 26. siječnja, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Ovaj program bio je ujedno i uvod u dvomjesečni ciklus radionica koji će se održavati za roditelje te zajedničke radionice za djecu i roditelje.

Radionice započinju 8. veljače, a svi zainteresirani mogu se javiti u Feniks ili u Dubrovačkim knjižnicama ako se žele prijaviti za sudjelovanje u radionicama. Radionice su osmišljene kako bi roditelji kvalitetnije i sadržajno provodili vrijeme sa svojom djecom, a ujedno i prakticirali naučeno na radionicama namijenjenim samo za njih.