BONIFATIUS VIII, papa – Liber sextus Decretalium

[cum glossa Johannis Andreae] ; Bonifacius Episcopus. – Uenetijs : per Andream de Bonetis de Papia, xxij. Maij 1
486 [22. svibnja 1486]. – [107] listova ; 2o

HC *3611; C 1207 (I); BMC V 362; GW 4878; Pr 4820; Pell 2753 (I); IGI 1978; Goff B-1000 (Stillwell B 890); Gspan-Bad 139; Bad 248; Bete 1.

Potpuni primjerak, dobro očuvan. Tekst čitak. Listovi nisu nenumerirani, ravnomjerno su požutjeli s rupicama od moljaca, ponegdje. Naslovi otisnuti crvenom bojom s prazninama predviđenim za inicijale. Margine bez bilješk. Na 2. listu, ispod teksta pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Originalne drvene korice presvučene kožom s gravirama tiskom u prilično su dobrom stanju ,premda se i na njima naziru rupe od moljaca. Vidljiva su i mjesta na kojima su ranije bile četiri kopče.

Format: 42,7 x 27,8

CLEMENS V, papa – Constitutiones

Constitutiones Clementis pape / cum apparatu domini Ioannis Andree. Bonifatius VIII Decretales extrauagantes. – Uenetijs : per Andream de Bonetis de Papia, die. xiij. Iunij 1486 [13. lipnja 1486]. – [60] listova ; 2o

HC *5436; C 1207 (II); Pr 4821; BMC V 362; GW 7112; Pell 2753 (II); IGI 3034; Goff C-738 (Stillwell C 674); Gspan-Bad 197; Bad 359 (pogrešna signatura); Bete 2.

ink2Primjerak je dobro očuvan. Tekst je čitak. Listovi bijeli malo požutjeli uz rubove s vodenim mrljama bez paginacije. Podnaslovi otisnuti crveno. Na marginama tek nekoliko bilješki, na nekoliko uzastopnih listova, recto, sve u gornjem desnom uglu. Na prvom ispisanom listu, ispod teksta, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom kao podlogom na koju je i s prednje i sa stražnje strane nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga skinuta sa starih korica. S unutarnje strane obaju korica nalijepljen krupnim ornamentima različite debljine ukrašen knjigoveški list starog uveza.

Format: 42,7 x 27,8

ink3LIVIUS, Titus – [Historiae Romanae] decades

[Historiae Romanae] decades / T. Livii patavini historici ; ed. Petrus Iustinus Philelfus. – Mediolani : Antonius Zarothus opera & impensis Iohannis legnani, Decimo Kalendas Novembres 1480 [23. listopada 1480]. – [394] lista : ilumin. ; 2°

Sv.1. – 160 listova. Ink. 3
Sv.2. – 234 lista. Ink. 4

HC 10133; IGI 5774; Pr 5805; BMC VI 716; Goff L-241 (Stillwell L 213); Bad 678a & 690 (pogrešno); Bete 3 i 4.

ink4Nepotpun primjerak. Listova 379 + 20 umetnutih – praznih. Sačuvani tekst čitak. Listovi bijeli, nenumerirani. Desetak je listova pri kraju teže oštećeno vlagom i dijelom posve izgriženo pa popravljano bijelim papirom. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilješki. Djelo je uvezano u dva odvojena sveska, jednakog izgleda.

U prvom svesku (Ink. 3), na drugom listu recto, u gornjem desnom uglu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a pri dnu natpis: “Resid[entia] Ragusina Soc[ietatis] Jesu”. Listovi 24. i 25. s obiju strana margina s vanjske strane uzdužno iluminirani lijepom, krupnom ornamentikom u zlatnoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji.

U drugom svesku (Ink. 4), na prvom ispisanom listu, pri dnu, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Uz hrbat više rupa od crva i tragovi zatamnjenja uzrokovanih vlagom.

Korice oba sveska su kartonske, šarene, u prilično dobrom stanju, s kožnatim h.batima, pri vrhu i pri dnu znatnije izgriženima crvima i dijelom oštećenim. Na hrbate nalijepljene papirnate vinjete s imenom autora i nazivom djela djelomice su oštećene.

Format: 39,7 x 26,4

ink5CAESAR, Gaius Iulius – De bello gallico, de bello civili etc. commentarii

Cajus Iulius Caesar ; ed. Iohannis Andreae. – Rome : in domo Petri de Maximis [Conradus Suueynheym et Arnoldus Pannartz], die uero. XII. mensis maii 1469 [12. svibnja 1469]. – [168] listova ; 2o

HC *4212; Pell 3139; IGI 2320; Pr 3299; BMC IV 7; GW 5863; Goff C-16 (Stillwell C 13); Bad 279; Bete 5.

Primjerak je u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su bijeli, paginacija unesena grafitnom olovkom. Na nekoliko mjesta vidljivi tragovi moljaca i potamnjenost od vodenih mrlja. Na početku teksta, u prostoru ostavljenom za inicijal, upisano je veliko slovo ‘G’, dok su ostala mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilježaka. Na 2. listu recto, iznad teksta, rukopisni natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem..
Originalne drvene korice presvučene modrikastom tankom kožom, prilično izblijedjelom i poderanom na nekoliko mjesta uz rubove i na uglovima knjige. Naknadno je, preko starog, znatno oštećenoga, nalijepljen novi pergamentski hrbat, danas je i ovaj je već oštećen i ispucao. Pri vrhu hrbata krupnim crnim slovima ispisan je skraćeni naslov djela: “CAESAR COMME”. Sačuvano je i nekoliko čavlića zabijenih u korice na mjestima gdje su ranije bile kopče.
Napomena: Ovo je najstarija inkunabula koju posjedujemo, a spada u red najstarijih cijelovito očuvanih primjeraka u Europi.

Format: 34,2 x 23

ink6LIVIUS, Titus – [Historiae Romanae] decades

[Historiae Romanae] decades / T. Livii patavini historici ; ed. Antonius Sabellicus. – Venetiis : per Philippum Pincium Mantuanum, II nonas novembris 1495 [3. studenoga 1495]. – 274 lista : ilustr. ; 2°

HC *10141; Oates 2073; IGI 5780; Pr 5308; BMC V 496; Goff L-247 (Stillwell L 219); Bad 691; Bete 6.

Nepotpun primjerak: sačuvan 261 list. a nedostaju: prvih 7 listova, zatim listovi numerirani s I, XCIII i CLXXXIII (inače ukrašeni lijepom ornamentikom s mitološkim motivima i drvorezom 120 x 82 mm), pa list CCLIII s impressumom i posljednji, prazni list. Očuvani tekst najvećim dijelom čitak, osim pri vrhu nekoliko početnih, oštećenih listova. Papir ravnomjerno požutio, uz više zatamnjenja uzrokovanih vlagom, pretežito na marginama. Počeci odjeljaka ukrašeni su drvoreznim inicijalima. Izvorno, djelo je sadržavalo i 171 sliku formata 74 x 57 mm, od kojih je sačuvano 167. Na marginama tek nekoliko izblijedjelih bilješki. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, s četiri kopče, presvučene podlogom od glatkom smeđe kože na kojoj je nalijepljena originalna restaurirana, smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga s originalnih korica.

Format: 33,2 x 22,2

ink7HISPANUS Petrus – Summulae logicae

Summulae logicae / cum [Johannis] Uersoris parisiensis doctoris… expositione Petri Hispani [Iohannes XXI, papa] ; ed. Petrus de Sancto Iohanne. – Uenetijs : impensis & arte Hermani Lichenstein Coloniensis, vij. nonas Martij 1488 [1. ili 7. ožujka 1488]. – 140 listova ; 2°

HR 8691; Coll(U) 1188; Oates 1889; IGI 5220; BMC V 358; Goff J-232 (Stillwell J 204); Gspan-Bad 537; Bad 877; Bete 7.

Privez: Thomas Aquinas. Commentaria in […] Aristotelis; Falaciae. Uenetijs, 1489. /Vidi: Ink. 8/

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst, bez ikakvih oštećenja. Listovi znatnije požutjeli. Paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama nekoliko duljih i nekoliko kraćih bilješki. Na prednjem, praznom knjigoveškom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na drugom listu recto iznad teksta rukopisna bilješka: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod: “ad usum f. dominici giorgii”. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene u podlozi glatkom smeđom kožom na koju je i s prednje i sa stražnje strane nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga starih korica.

Format: 32 x 21,7

ink8 koriceTHOMAS Aquinas – Commentaria in libros Posteriorum et Peri hermenias Aristotelis ; Fallaciae

Commentaria in libros Posteriorum et Peri hermenias Aristotelis ; Fallaciae / diui Thome Aquinatis. – Uenetijs : per Gulielmum [Cereto] Tridinenses de monteferato [“Anima mia”], xvj kalendas decembris 1489 [16. studenoga 1489]. – [92] lista ; 2°

HR 1493a; C 570; Pell 1077; BMC V 411, Goff T-254 (Stillwell T 229); Bad 1059; Bete 7.

Privezano uz: Hispanus Petrus, Summulae logicae, Uenetijs 1488. /Vidi: Ink. 7/

ink8Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi bijeli. Bez paginacije. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama tek poneka bilješka ili okomita crta uz tekst. Listovi prošarani rupama od crva. Na prvom, praznom listu recto, već posve izblijedio, rukom ispisan naslov djela, a na poleđini posljednjeg, također praznog lista dulji zapis na latinskom jeziku. InFormat: 32 x 21,7onzervirana i restaurirana (mom laminacije), te iznova uvezana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom na koju je i s prednje i sa stražnje strane, preko cijele površine, nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga starih korica.

Format: 32 x 21,7

ink9DIOGENES Laertius – Uitae & sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt

Uitae & sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt / Laertii Diogenis. – Bononiae : per Iacobum de Ragazonibus, die. xxx. Marci 1495 [30. ožujka 1495]. – 112 listova ; 2o

H *6204 = HC 6211; Pell 4278; Polain (B) 1293; IGI 3463; Pr 6654; BMC VI 848; GW 8383; Goff D-224 (Stillwell D 180); Bad 389; Bete 8.

Primjerak je u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su na više mjesta uprljani raznim mrljama i na nekoliko su mjesta pokrpljeni. Nnumerirani su. Na 3. listu recto, na početku prve od deset knjiga, veliki drvorezni inicijal; sva ostala mjesta ostavljena za inicijale prazna. Na marginama svega nekoliko kraćih bilješki.

Korice od tvrdog kartona obloženog pergamenom, u odličnom stanju. Na hrbatu kožnata vinjeta u dvije boje s naslovom djela i godinom u zlatorezu: “DIOGENE LAERTIO / BONO. 1495”.

Format: 32 x 21,2

ink10QUINTILIANUS, Marcus Fabius – Quintiliani Institutiones

Quintiliani Institutiones / cum commento Laurentii Vallensis, Pomponii [Laeti] ac [Johannis] Sulpitii. – Venetiis : per Peregrinum de Pasqualibus de Bononia, Die. xviii. Augusti 1494 [18. kolovoza 1494]. – [247] listova ; 2°

HCR 13654; Pr 4865; BMC V 393; Goff Q-30 ( Stillwell Q 27); Bad 936; Bete 9.

Primjerak je potpuno očuvan. Tekst je čitak. Listovi pretežito čisti osim na dijelu koji je nešto tamniji radi vanjskih utjecaja. Nije paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta bilješki, a sam tekst na više mjesta podvučen ili obilježen okomitim crtama. Na prvom listu recto teško čitljiva, namjerno brisana bilješka: “Iste liber est Monasterii S[anc]ti Jacobi de Visniza diocesis ragusinae legatus huic Mon[aste]rio S[anc]ti Jacobi a D[omi]no [Sigismun]do Gorgiate & [signatus] no 160.”

Korice od tvrdog kartona, presvučene pergamenom, u odličnom stanju. Na hrbatu dvije vinjete s natpisima u zlatorezu na crvenoj i zelenoj podlozi: “Quintilian, Institutio. – Bononiae, Pasqali 1494”.

Format: 31,3 x 21

ink11VALERIUS Maximus – Facta et dicta memorabilia

Facta et dicta memorabilia / cum nova ac praeclara Oliverii Arzignanensi interpretatione Valerii Maximi. – Venetiis : Ioannis Forliviensi (sic!) Gregoriique [de Gregoriis] fratrum, viii. marcii 1487 [8. ožujka 1487]. – 248 listova ; 2°

CR 5928; Polain 3894; Pr 4510; BMC V 340; Goff V-36 (Stillwell V 34); Bad 1085 (pogrešno); Bete 10.

Nepotpuni primjerak. Od 248 sačuvan je samo 191 list. Nedostaju: prva četiri nenumerirana lista, zatim oni numerirani s I, II, VI-IX, XII, XV, LXIV, LXXVI, LXXVII, CXXV-CXXX, CLIX-CLXVII, CCVIII-CCXLIII, te zadnji nenumerirani list. Očuvani tekst čitak. Listovi prilično požutjeli, od kojih se III. posve odvojio od ostalih, inače labavo međusobno povezanih. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki raznim rukopisima. Na listu III. recto na dva mjesta pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. (M. Bete: Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.)

Korice originalne, drvene, obložene kožom ornamentiranom slijepim tiskom, posve odvojene od listova. Hrbat prilično oštećen, dijelom izgrižen. S unutarnje strane korica, na papiru nalijepljenom na drvo, više crteža i bilješki raznim rukopisima.

Matija Bete: Prva četiri nenumerirana lista sadrže poslanicu kotorskog biskupa Petra Brutusa komentatoru i odgovor ovog posljednjeg, zatim životopis Valerija Maxima te Rubricae. […] Iako nema impressuma, izdanje se u svemu slaže s drugim podacima, pa ga se može identificirati.

Format: 32,2 x 21,6

ink 12 i 13PICUS DE MIRANDULA, Johannes – Omnia opera

Omnia opera / Ioannis Pici Mirandulae. – Venetiis : per Bernardinum [de Vitalibus] Venetum, 1498. – 2 sv. u 1 (die IX Octobris 1498 [9. listopada 1498]) (die uero. XIIII Augusti 1498 [14. kolovoza 1498]) ; [262] lista ; 2°

HC *12993; Polain 3144; Pr 5526; BMC V 548; Goff P-634 (Stillwell P 581); Bad. 895; Bete 11.

Privez I. i II. dio

Primjerak s dvije inkunabule u privezu je potpuno očuvan. Tekst je isto tako cjelovi i čitak. Listovi su žućkasti. Bez paginacije. Na nekoliko mjesta tekst je podvučen ili označen okomitom crtom sa strane. Na početku većih odjeljaka drvorezni inicijali. Na marginama tu i tamo uokvireni podnaslovi, te na više mjesta rukopisne bilješke iz 17. st., i jedno i drugo pisano kiselom tintom, koja je zasad tek neznatno nagrizla papir. Sprijeda dodana dva knjigoveška lista (prvi zgužvan, dijelom rasparan i prljav, drugi u desnom gornjem uglu prljav), a straga jedan, učvršćeni uskim tracima pergamene ispisane rukopisom. Na trećem listu recto, ispod prikaza sadržaja djela, rukopisni zapis iz 18. st.: “Iste liber est Monasterii S[anc]ti Jacobi de Visniza diocesis ragusinae legatus // huic Mon[aster]io S[anc]ti Jaco[bi] a D[omi]no Sigismundo Gorgiate & signatus no 123”. Oba dijela djela izvorno su zajedno uvezana u jednu cjelinu, još uvijek kompaktnu, no posve odvojenu od korica.Očuvani fragmenti drvenih korica i kožnog hrbata, koji je s obje strane ukrašen, ornamentiranim slijepim tiskom.

Jedinstven u Hrvatskoj kao jedini potpuno očuvan, ovaj je primjerak, restauritan 2000. godine u Laboratoriju Nacionalne knjižnice u Warszawi. Kompletna dokumentacija o restauraciji u privitku.

Korice drvene s kopčama. Originalni kožni hrbat restauriran i ponovno postavljen na korice.

Format: 31 x 21

ink14CICERO, Marcus Tullius – Orationes

M.T.C. – Venetiis : per Philippum Pinzium Mantuanum, 1493. – 126 listova ; 2o

HC *5126 (+Add.); Pell 3694; IGI 2931; Pr 5301; BMC V 495; GW 6768; Goff C-546 (Stillwell C 493); Bad 334; Bete 12.

Privez: Cicero, Marcus Tullius. Rhetorica vetus; Rhetorica nova ad Herenium. Venetijs, 1493. (vidi: Ink. 15)

Primjerak u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Prvi je list malo oštećen pa je naljepljen dodanim dijelom. Na nekim su listovima vidljive vodene mrlje. Listovi su bijeli i numerirani. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki rukopisom 16.-17. stoljeća (M. Bete). Na prvom numeriranom listu recto iznad teksta rukopisna bilješka: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a pri dnu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na prvom listu recto, ispod naslova, teško čitljiv natpis: “Rem.. ad … liber IIII (?)”. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.
Korice nove, od tvrdog kartona na koji je nalijepljen šareni papir skinut s originalnih korica. Hrbat i uglovi od smeđe kože.
Format: 31,7 x 20,9

ink15CICERO, Marcus Tullius – Rhetorica vetus / Rhetorica nova ad Herenium

Rhetorica vetus / cum comm. Marii Victorini. Rhetorica nova ad Herenium : cum commento / Marci Tullii Ciceronis. – Venetijs : per T.Z.P. [T. de Zanis Portesio] & Petrum Io.Q. Perga. [Petrus de Quarengis], die. xv. aprilis 1493 [15. travnja 1493]. – [130] listova ; 2o

HC *5080 = H 5248; Pell 3657; IGI 2874; Pr 5475; BMC V 511; GW 6741; Goff C-652 (Stillwell C 591); Gspan-Bad 184; Bad 348; Bete 12.

Privezano uz: Cicero, Marcus Tullius. Orationes. Venetiis, 1493. (Vidi: Ink. 14)

Primjerak u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Na nekim su listovima vidljive vodene mrlje. Listovi su bijeli s naknadnom paginacijom unesenom grafitnom olovkom. . Na listu 2. recto drvorezni inicijal, ostala mjesta za inicijale su prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki rukopisom 16.-17. stoljeća (M. Bete). Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, od tvrdog kartona na koji je nalijepljen šareni papir skinut s originalnih korica. Hrbat i uglovi od smeđe kože.
Format: 31,7 x 20,9

ink16SILIUS Italicus Tiberius Catius Asconius – Punicorum libb. XVII

Punicorum libb. XVII / Petri Marsi interpretatio in Syllium italicum. – Venetiis : [Johannes Tacuinus de Tridino pro Octaviano Scoto Modoetiens?], duo decimo kalendas octobres 1493 [20. rujna 1493]. – [156] listova ; 2°

HCR 14741; Pr 5425; Madsen 3706; Oates 2103; Goff S-509 (Stillwell S 460); Bad 1014; Bete 13.

Primjerak nepotpun. Nedostaje naslov. Sačuvana 154 lista. Tekst čitak. Listovi čitavi, samo mjestimično izrazito požutjel, a neki nagriženi od moljaca. Bez paginacije. Mjesta za inicijale prazna, osim u komentarima od 9. knjige nadalje, gdje su na nekoliko mjesta ubačeni drvorezni inicijali. Zadnjih nekoliko listova prošarano rupama od crva. Margine čiste, bez bilješki. Na prvom, knjigoveškom listu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na drugom listu recto natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”.

Korice tvrde, kartonske, obložene šarenim papirom, uz hrbat nagrižene crvima i poderane. Kožnati hrbat je prilično oštećen: nedostaje gornja trećina.

Format: 30,5 x 20,4